JuH > De' > 'a ghIH
Fishery yaH Such kim jong un, cha', qatlh nIH triowin qoq!
Dec 21, 2016

november 17th vISuch kim jong un (kim cho'ng-u'n) august 25 attentions attracted Fishery yaH., triowin tpr qoq wov colour Doq.november 17th vISuch kim jong un (kim cho'ng-u'n) august 25 Fishery yaH. "je bel 'e' fishery yaH face-lifted radically ghojmoHtaHvIS, juH naghmey fishing Duj chenmoH qun tIn bIQHa'DIbaH haul 'ej tanp'ung befitting." noted jong un HeDaq vegh Suq, attentions attracted triowin tpr qoq wov colour Doq.De''e' north korean ra'wI' kim jeong-eun, tpr series qet qoq, ce certification tob DoyIchlan tuv ghom chav 'oH. adopted tpr qoq tlhoS 1000 wey around jungwoq 'ej ghu'vam QaQ 'eb triowin globle malja''e' Sach.
neatly qaS nuq tpr Palletizing qoq palletizing


relate De'

24 klukkustundir í þjónustu þinni:

xueping_shao@triowin.com

Fréttabréf

Höfundarréttur © Shanghai Triowin Intelligent Machinery Co Ltd Öll réttindi áskilin.